FAQ

1. Dali je unutrašnjost ložišta kamina obložena sa šamotom?

 

-          Unutrašnjost kamina obložena je vermikulitom. Njegova uloga je identična kao i šamotu, samo što je puno lakši, a time i jeftiniji.

 

2. Zašto stradavaju neki dijelovi ložišta?

 

-          Dugotrajnim zahtjevom od grijaćeg tijela za predavanjem daleko veće temperature od one propisane od proizvođača, odnosno, prekomjernim loženjem kako bi se zagrijao daleko veći prostor nego je to realno moguće sa tim grijaćim tijelom.

 

3. Što učiniti ukoliko pukne unutrašnja obloga ložišta kamina?

 

-          Ukoliko dođe do pucanja Vermiculita, peć je i dalje funkcionalna i ne mora ga se odmah mijenjati. Potpuno je normalno da uslijed visokih temperatura ili nepažnje prilikom umetanja drva, dođe do djelomičnih napuknuća. Vermiculit je potrebno promijeniti tek kada u potpunosti otpadne, odnosno kada vatra dođe u izravni kontakt s metalnim oplošjem ložišta.

 

4. Kako održavati staklo?

 

-          Ako se loži preporučenim kvalitetnim gorivima te, ako je dimnjak dobar, tada je i sagorijevanje dobro te se staklo neće začađiti. Ako je intervencija ipak potrebna onda je napraviti sa običnim sredstvima za čišćenje stakla.

 

5. Zašto proizvod dimi?

 

-          proizvod je neispravno spojen na dimnjak

-          dimnjak je neispravan, ili ima nedovoljnu promaju

-          nepovoljni vremenski uvjeti

-          nedovoljan dotok svježeg zraka u prostoriju

 

6. Što znači ispravno spojen proizvod?

 

-          ­Proizvod spojen u dimnjak prema tehničkoj uputi proizvođača.

 

7. Što znači neispravan dimnjak?

 

-          dimnjak od nekvalitetnih materijala (salonit ili limene cijevi),

-          nedovoljno visok dimnjak,

-          dimnjak neodgovarajućeg promjera,

-          dimnjak u nepovoljnom položaju - zaklonjen visokim zgradama, drvećem ili drugim preprekama koje ometaju cirkulaciju zraka oko vrha dimnjaka,

-          dimnjak izveden ispod sljemena krova,

-          nekvalitetno ožbukan dimnjak - kroz spojne fuge dobiva zrak koji mu presijeca tokove dimnih plinova,

-          dimnjak sa neugrađenim ili nekvalitetno ugrađenim vratima za čišćenje,

-          neredovito čišćen dimnjak - nakupljena čađa i smola smanjuju presjek i otežavaju protok dimnih plinova.

 

8. Gdje se mogu kupiti rezervni dijelovi?

 

-          Rezervni dijelovi se mogu kupiti kod proizvođača peći, tj. tvrtke Thermia d.o.o. Sve dodatne informacije oko rezervnih dijelova i njihove kupovine, možete dobiti na broj telefona 031/634-133.

 

9. Koliki je promjer dimovodnog izlaza iz kamina?

 

-          Na svim kaminima tvrtke Thermia, dimovodni izlaz je promjera 150 mm.